Udmeldelse af
Den Danske Folkekirke

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive udmeldt.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse eller ved personligt fremmøde i Kirkernes Hus.

Ved udtrædelse af folkekirken fraskriver man sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved kirkens præster.
Dette gælder også ved bisættelse/begravelse. Skriftlig udmeldelse af folkekirken anses altid som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker, at bisættelsen/begravelsen skal foregå i en kirke, og at man ikke ønsker at en præst i Folkekirken skal medvirke.
Man bør underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen.

Ved kirkegårdene i Fredericia Provsti er taksterne for gravsteder m.v højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.
Se priser m.m. på www.fredericiakirkegaarde.dk

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at genindtræde i folkekirken, kan det ske ved henvendelse til en sognepræst.

Se mere om medlemskab af folkekirken:
www.folkekirken.dk/om-folkekirken/medlemsskab/


Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975