Navngivning og dåb

Barnet skal navngives inden det fylder et halvt år Det sker ved navngivning eller i forbindelse med dåb.

Navngivning
Skal ske ved digital ansøgning med NemID på www.borger.dk

Har I ikke mulighed for at navngive digitalt, kan I kontakte Kirkernes Hus.

Dåb
Navngivning kan også ske i forbindelse med dåb.
Kontakt Kirkernes Hus for bestilling af dåb
(ønskes dåb i Taulov kirke, skal henvendelse dog ske til sognepræst Finn Rønnow, tlf. 7556 2070. Ved dåb i Herslev kirke skal henvendelse ske til sognepræst Sara Maigaard Flokiou, tlf. 7556 0166)

Ved dåben skal der være mellem 2 og 5 faddere, som alle skal være døbt med en kristen dåb. Faddere skal være minimum 13-14 år eller være begyndt til konfirmationsforberedelse.

www.familiestyrelsen.dk findes lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne.

Kirkernes Hus vejleder gerne om hvilke navne der må anvendes


Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975