Medlem af
Den Danske Folkekirke

Man bliver medlem af Den Danske Folkekirke ved at blive døbt i folkekirken, som spæd, som større barn eller som voksen.
Eller:

Medlemsskabet betales over kirkeskatten.

Hvis man er udmeldt af folkekirken, og gerne vil indmeldes igen, skal sognepræsten kontaktes.

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975