Medarbejdere

Fredericia Provsti

Provst
Ulrik Overgaard

uo@km.dk
Tlf. 7620 6521Provstisekretær
Martina Andreassen


man@km.dk
Tlf. 7620 6522
Kirkernes Hus

Administrationschef
Jens Olesen

jeo@km.dk
Tlf. 7620 6525
mobil: 2964 5802
Kirkegårdsadministration

kirkerneshus@sogn.dk
Tlf.: 7592 1975
Fax:7592 1978

Driftsleder
Ole Hougaard

olho@km.dk
Tlf. 4028 3943Bogholder
Marianne Steen

mans@km.dk
Tlf. 7620 6526Assistent
Helle Gamst Schou

hgs@km.dk
Tlf. 7620 6527
Personregistrering

Kordegn
Gitte Hansen

gih@km.dk
Tlf. 7620 3939Kordegn
Marianne Steen

mans@km.dk
Tlf. 7620 3930Regnskabskontor

Regnskabsfører
Connie Søgaard

cls@km.dk
Tlf. 7620 6524Regnskabsfører
Else-Marie Jensen

emj@km.dk
Tlf. 7620 6523

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975