Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

Hvem er vi

Kirkernes Hus blev etableret i 2009 som Fredericia Provstis Fællesadministration. Det skulle være regnskabskontor for provstiets kirkekasser samt bistå menighedsrådene med rådgivning m.v. i personaleadministrationen. I etableringsfasen blev det endvidere besluttet at sammenlægge aktiviteterne i Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde.

Fra sommeren 2012 varetager Kirkernes Hus også personregistreringen for en række af provstiets sogne.

 


© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975