Fødsel og faderskab

Jordemoder anmelder fødslen til Kirkernes Hus.
Kun hvis der ikke har medvirket en jordmoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen til Kirkernes Hus senest 14 efter at barnet er født.

Hvis forældrene er gift registreres faderskabet automatisk.

Ugifte forældre kan få registreret faderskabet ved at udfylde en digital omsorgs- og ansvarserklæring med NemID på www.borger.dk

Hvis registreringen ikke er foretaget senest 28 dage efter fødslen sender personregisterføreren sagen til familieretshuset.

Har I ikke mulighed for at anmelde faderskabet digitalt, kan I kontakte Kirkernes Hus.

   

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975