Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfald.
Anmeldelse sker oftest via bedemand til Kirkernes Hus.

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken aftales kirkelig begravelse eller bisættelse med præsten.

Kirkegårdskontoret i Kirkernes Hus vil være behjælpelig med udtagelse af gravsted på følgende kirkegårde:

Udtagelse af gravsted i Erritsø og Taulov sker ved henvendelse til disse kirkegårde.

Kirkernes Hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf.: Se forsiden

© 2013 • Kirkernes Hus • Christiansvej 6 • 7000 Fredericia • 7592 1975